โครงการ The Room Sathorn / Year 2016

โครงการ Chewathai เพชรเกษม / Year 2017
April 12, 2018
โครงการ Marque Sukhumvit
April 12, 2018

โครงการ The Room Sathorn / Year 2016

โครงการ The Room Sathorn / Year 2016

Type : Condominium
Location : Thanon Pun ถนนปั้น-สาทร
Building : 25 Storey (25 ชั้น)
Model : 450-60 / 720 / 740 / D20 / FP720UL