โครงการ AERAS Pattaya / Year 2016

โครงการ Aston Asoke
April 12, 2018
โครงการ 98 Wireless ถนนวิทยุ / Year 2016
April 10, 2018

โครงการ AERAS Pattaya / Year 2016

โครงการ AERAS Pattaya / Year 2016

Type : Condominium
Location : Jontien Beach Road, Pattaya
Building : 38 Storey (38 ชั้น)
Model : 420 / 450-60 / 740ES / 750-60 / D20